Communiqués

Productiviteitsgroei is de sleutel voor heel wat uitdagingen en verdient de nodige aandacht van het beleid
Standard Post Illustration Image

Productiviteitsgroei is cruciaal. Het is de belangrijkste motor van inkomensgroei op lange termijn. Zij is niet alleen bepalend voor de evolutie van de levensstandaard, maar ook voor de ruimte die de overheid heeft om beleid te voeren. Dat is zo omdat de financiële houdbaarheid van de overheidsfinanciën in belangrijke mate beïnvloed wordt door de hoogte van de inkomensgroei.

Van de gezondheidscrisis een opportuniteit maken voor een veerkrachtige economie!
Standard Post Illustration Image

De COVID-19-crisis is in de eerste plaats een gezondheidscrisis, maar de pandemie en de gezondheidsmaatregelen die daaruit voortvloeien, hebben ook een ongeziene impact op de economie. Dit brengt belangrijke beleidsuitdagingen met zich mee op korte termijn. Echter, het is ook belangrijk om erover te waken dat op langere termijn de vóór de crisis al zwakke productiviteitsgroei niet nog verder wordt aangetast. De crisis beïnvloedt in vele opzichten (menselijk kapitaal, investeringen, ondernemerschap, innovatie) de productiviteitgroei, die zelf een belangrijke factor is voor economische groei, en dus ook de levensstandaard. De Nationale Raad voor de Productiviteit (NRP) reikt in zijn tweede jaarverslag enkele beleidsmaatregelen aan om de productiviteitsgroei op te krikken, en zo een antwoord te bieden op de COVID-19-crisis en te streven naar een veerkrachtige economie.

Een productiviteitsverhoging als noodzakelijke voorwaarde voor het behoud van een duurzame en inclusieve groei van de levensstandaard
Standard Post Illustration Image

De voorbije decennia kende België een spectaculaire stijging van de welvaart, die voornamelijk werd aangedreven door een toename van de productiviteit. In diezelfde periode vertraagden de productiviteitsstijgingen echter aanzienlijk, een vertraging die versterkt werd door de financieel-economische crisis. Dat blijkt uit het eerste Jaarverslag van de Nationale Raad voor de Productiviteit.