Conseil National de la Productivité - Belgique

Le Conseil National de la Productivité a pour mission d'étudier l'évolution de la productivité et de la compétitivité en Belgique ainsi que l'impact et la mise en œuvre des recommandations des institutions européennes à cet égard.

Français

Nationale Raad voor de Productiviteit - Belgïe

De Nationale Raad voor de Productiviteit heeft als opdracht onderzoek te voeren naar het verloop van de productiviteit en het concurrentievermogen in België alsook naar de weerslag en de implementatie van de aanbevelingen die door de Europese instellingen ter zake zijn geformuleerd.

Nederlands

National Productivity Board - Belgium

The mission of the National Productivity Board is to study the evolution of productivity and competitiveness in Belgium as well as the impact and implementation of the European institutions’ recommendations in this respect.

English